TEXTPREKLAD.COM

Interpret: 3rd bass - Název: the cactus 

Písňové texty a překlad: 3rd bass - the cactus Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od 3rd bass! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno 3 od 3rd bass a podívejte, jaké další písničky od 3rd bass máme v našem archívu, např. the cactus.

Původní

Verse 1
3rd bass deals with the first place
of where your mind is
the kind of stuff that you want to smoke blunts with
take pictures, like allen funt would.
snapshots get the crack hot
good to get it, but don't sweat it
cause if you pursue she'll chalk the cue
and boom, stroke the 8 ball
stick and run and were having fun
prickin my cactus like I'm shooting my gun
quickly til it explodes and I unload
the cactus
Verse 2
I stand for lust of quenchin,
G sit on cactus and rotate
enough time to clock a digit
ass so large it won't quit
so I step to kick to
the oval office in my intro
throwin low bass to the third line
a girl on mines a prop
so I found loops to hold
and then a boomin butt to go
to go lo solo readily
it's the cactus behind door 3
Verse 3
The smart villain, chillin like Gilligan
out on an island
fishin with my string and bamboo
caught somethin in a see thru nighty
might be a little tasty A 300 pound white girl
no on to see this, boom I dropped my fluid like a chemist
shes contained and I'm a lame brain
but doing the wild thing
kicked the fat thing off of my swing
larger than Jim Backus it's the cactus
Verse 4
No boots your money spent
last call for toxicants
one move to reach a throttle
eyesight is through a goggle
I trips to the hype type
good looking in the dark light
it's appetizing to conversate
to a fossil pushing 58
all bags and her butt sags
in the desert no price tag
a household tool and a stank ho
the cactus turned Hammers mother out

překlad

1. verš
Třetí bas se zabývá prvním místem
kde je vaše mysl
druh věcí, kterými chcete kouřit
fotografujte, jako by to dělal Allen Funt.
snímky rozbijí crack
je dobré to získat, ale nepotit to
protože pokud se budete snažit, ona křídu na tágo
a boom, pohladit 8 míč
držet se a běhat a bavit se
píchám můj kaktus, jako bych střílel ze své zbraně
rychle, dokud to nevybuchne a já se vyložím
kaktus
Verš 2
Stojím za chtíčem quenchinu,
G sedět na kaktusu a otáčet se
dostatek času na hodinování číslice
prdel tak velký, že to neopustí
tak šlapu do toho
oválná kancelář v mém úvodu
házet nízké basy do třetí řady
dívka na dolech rekvizitu
tak jsem našel smyčky k držení
a pak zadek boomin
snadno jít sólo
je to kaktus za dveřmi 3
3. verš
Chytrý darebák, chillin jako Gilligan
na ostrově
Fishin s mojí strunou a bambusem
chytil něco v pohledu přes noc
může být trochu chutná Bílá dívka o hmotnosti 300 liber
nevidím to, boom, upustil jsem tekutinu jako chemik
obsahuje a já jsem chromý mozek
ale dělat divokou věc
odstartoval tu tlustou věc z mého švihu
větší než Jim Backus, je to kaktus
4. verš
Žádné utracené peníze
poslední výzva pro toxické látky
jedním pohybem k dosažení plynu
zrak je přes brýle
I výlety na humbuk typu
dobře vypadající v temném světle
je chutné konverzovat
k fosilii, která tlačí 58
všechny tašky a její zadek poklesl
v poušti žádná cenovka
nářadí pro domácnost a zápach
kaktus proměnil Hammersovu matku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com