TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • 3
  • »
  • 3rd bass – steppin to the a m

Interpret: 3rd bass - Název: steppin to the a m 

Písňové texty a překlad: 3rd bass - steppin to the a m Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od 3rd bass! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno 3 od 3rd bass a podívejte, jaké další písničky od 3rd bass máme v našem archívu, např. steppin to the a m.

Původní

At the sound of the tone, the time will be twelve A.M.
Ready in the intro, cue up the Serch-lite
Point us to the center stage (I'll grab the first mic)
Projectin' the voice with this mic that I'm cuffin'
You ain't my nucka, sucker I'm snuffin'
The word of the third stands true, so no panickin'
(Man verse man) you freeze up like a mannequin
Petrol, you let go, the wax for the new jacks
To dwell upon you're steppin' on the trigger as the tune smacks
(Square in the butt) Pete gave me the cue
So I'ma put up or shut up until my jam is through
But for now I want to freak em, so I'll embark
To spark your mission posse, til way past dark
(Don't park there's no standin') or I'll play the five-oh
You don't stop movin' until the Serch says so
To keep the tribe open, shootin' out to play em
Three the hard way'll keep you steppin' to the A.M.
What's the time?
It's about that time
What's the time?
Time to get stupid! (At the sound of the tone)
What's the time? (The time will be one A.M.)
It's about that time
What time is it?
Shootin' for the A.M.
My mind has a question, I respond
To a silver domed microphone (one step beyond)
Straight to eighty-eight to the curves of the nineties
I'm universal, I set a line free
Behind me, the three the hard way, the jackpot
(Awaitin' Satan's, tryin' to take cheap shots)
We groove crowds, the three stand proud
The brothers round the way sit down and say
(How'd you do this?) Ludicrous rhythm of rhyme
Anticipate like a bottle of Heinz ketchup
(No catch up!) 'Cause you fell behind
I'm steppin' to the A.M., dickin' down swine
Pete Nice skims over lyrics, I pick em
Strong and long, you're wrong, I stick em
(He's the law with the sword) with my cable swingin'
(Like the pit or the pendulum) Pete Nice bringin'
the sunrise with no lies, legitimate (and you despise)
Envy this emcees magnitude (so realize)
The MC emceed (the DJ deejayed 'em)
Until the next time I keep you steppin' to the A.M.
Two for the time
Two for the time
What's the time?
It's about that time
What's the time?
Time to get stupid! (At the sound of the tone)
What's the time? (The time will be one A.M.)
It's about that time
What time is it?
Shootin' for the A.M.
No weight on the felt plate, deep bass below rise
Needle torture groove, move the record til the whack stride
(Schoolin' the swine on the strength of my vocab)
Bet you wonder you're a goner
(You're thinkin' that you had)
Lyrics to the A.M. but the house needs a swinger
You st-st-st-st-stutter, but I'm a stinger
(My rhymes so potent, I wrote em and it's evident)
You're just a stunt, seekin' a settlement
The lyrical line (The article original)
Afflict like a convict, I ain't no criminal
Schemin' on a cable or slobbin' the knob
You played me like a foul ball
(How you livin' Hobbes?)
Now groove into the A.M., the master spoon feedin'
out a jumper, you're bumpin' a freak while I'm G'n
Peter let the record spin (Serch'll get a second wind)
Motivate the crowd, til it's steppin' to the A.M.
What's the time?
It's about that time
What's the time?
Time to get stupid! (At the sound of the tone)
What's the time? (The time will be one A.M.)
It's about that time
What time is it?
For, for the A.M.
I slide swiftly, keep a brother steppin
(Loungin', strength in my throat)
Sweatin' as you get hit with the rhythm
My lines sustain like a crane, so uplift them
(Slow and smooth) Flowin' like fluid
The mass did worship the lyrics the three did
(Amid all crisis) Drop it like a guillotine
(You're moist) fearing the voice of the rhyme fiend
Scene is zipped, Pete Nice is your worst dream
Fulfilled your illed I thrilled (I heard a loud scream)
My mind is cued, so I run down a menu
That downgrades the weak as my lyrics tend to
(The needs of a shaker, sweatin' to the point of exhaust)
So listen to the mission horse
Blinded by the science, my mind starts flexin'
Sexin' down females to the A.M., perplexin'
A complex reflex (you wonder if we slumber)
The three don't sleep (ayo Pete Nice take 'em under!)
Steppin' to the A.M., I'm steppin' to the mic
To snatch up and smash up the club until daylight!
Two for the time
Two for the time
What's the time?
It's about that time
What's the time?
Time to get stupid! (At the sound of the tone)
What's the time? (The time will be one A.M.)
It's about that time
What time is it?
For, for the A.M.
What's the time?
It's about that time
What's the time?
Time to get stupid! (At the sound of the tone)
What's the time? (The time will be one A.M.)
It's about that time
What time is it?
For, for the A.M.

překlad

Při zvuku tónu bude čas dvanáct hodin dopoledne.
Připravte se na úvod, připravte Serch-lite
Nasměrujte nás do středu pódia (popadnu první mikrofon)
Promítám hlas s tímto mikrofonem, který mám manžetový
Nejsi moje nucka, zelenáči, šňupám
Slovo třetího platí, takže žádná panika
(Muž verš muž) zamrzneš jako manekýn
Benzín, pusťte, vosk pro nové zvedáky
Abys přebýval, šlápneš na spoušť, jak melodie zavání
(Náměstí do zadku) Pete mi dal narážku
Vydržím nebo ztichnu, dokud nedojde k uvíznutí
Ale teď je chci vyděsit, tak se pustím
Chcete-li zažehnout svoji poselskou misi, až do tmy
(Neparkuj, není tam místo), nebo budu hrát pět-oh
Nezastavíte se, dokud to neřekne Serch
Aby byl kmen otevřený, střílejte na ně a hrajte je
Tři tvrdá cesta vás udrží krokem k A.M.
Kolik je hodin
Je to o té době
Kolik je hodin
Je čas být hloupý! (Při zvuku tónu)
Kolik je hodin (Čas bude jeden ráno)
Je to o té době
Kolik je hodin?
Střelba pro A.M.
Moje mysl má otázku, odpovídám
K mikrofonu se stříbrnou kupolí (o krok dále)
Přímo na osmdesát osm na křivky devadesátých let
Jsem univerzální, uvolnil jsem linku
Tři za mnou, jackpot
(Čeká na Satana, snaží se pořídit levné záběry)
Dráždíme davy, všichni tři jsou hrdí
Cestou se bratři posadili a řekli
(Jak jsi to udělal?) Ludikózní rytmus rýmu
Předvídejte jako láhev kečupu Heinz
(Žádné dohání!) Protože jsi zaostal
Přikračuji k A.M., dickin 'down swine
Pete Nice sklízí texty, já je vyberu
Silný a dlouhý, mýlíš se, držím je
(On je zákon s mečem) s mým kabelem houpajícím se
(Jako jáma nebo kyvadlo) Pete Nice přináší
východ slunce bez lží, legitimní (a ty pohrdáš)
Závidím této emcees velikost (tak si uvědomte)
MC emceed (DJ je deejayed 'em)
Až do příště tě držím krokem k A.M.
Na čas dva
Na čas dva
Kolik je hodin
Je to o té době
Kolik je hodin
Je čas být hloupý! (Při zvuku tónu)
Kolik je hodin (Čas bude jeden ráno)
Je to o té době
Kolik je hodin?
Střelba pro A.M.
Žádná váha na plstěném talíři, hluboké basy dole stoupají
Jehlová mučicí drážka, posuňte záznam, dokud neuděláte krok
(Školám svině na síle mého slovníku)
Vsadím se, že se divíte, že jste goner
(Myslíš si, že jsi měl)
Texty k A.M. ale dům potřebuje houpačku
Ty st-st-st-st-stutter, ale já jsem žihadlo
(Moje rýmy jsou tak silné, napsal jsem je a je to evidentní)
Jsi jen kaskadér, hledám osadu
Lyrická linie (originál článku)
Postižen jako trestanec, nejsem žádný zločinec
Schématizujte kabel nebo slintejte knoflík
Zahrál jsi mě jako odporný míč
(Jak žiješ Hobbes?)
Nyní drážkujte do A.M., hlavní lžíce se krmí
jumperu, narazíš na blázna, zatímco já jsem G'n
Peter nechal točit záznam (Serch dostane druhý dech)
Motivujte dav, dokud nebude krok k A.M.
Kolik je hodin
Je to o té době
Jaký je čas?
Je čas být hloupý! (Při zvuku tónu)
Kolik je hodin (Čas bude jeden ráno)
Je to o té době
Kolik je hodin?
Pro, pro A.M.
Rychle klouzám a držím bratra
(Loungin ', síla v krku)
Když se dostanete do rytmu, potíte se
Moje linie vydrží jako jeřáb, tak je zvedněte
(Pomalu a hladce) Tekoucí jako tekutina
Mše uctívala texty těch tří
(Uprostřed celé krize) Odhoďte to jako gilotinu
(Jsi vlhký) bát se hlasu rýmovaného ďábla
Scéna je na zip, Pete Nice je váš nejhorší sen
Splnil jsem tvou nemocenou, byl jsem nadšený (slyšel jsem hlasitý křik)
Moje mysl je napálená, takže jsem spustil nabídku
To zhoršuje slabost, jak moje texty mají tendenci
(Potřeba třepačky, potící se až do vyčerpání)
Poslouchejte tedy misijního koně
Zaslepen vědou, moje mysl začíná flexinovat
Sexin 'down female to the A.M., perplexin'
Složitý reflex (zajímalo by vás, jestli spíme)
Tři nespí (ayo Pete Nice, vezmi je pod!)
Steppin 'to the A.M., I steppin' to the mic
Popadnout a rozbít klub až do denního světla!
Na čas dva
Na čas dva
Kolik je hodin
Je to o té době
Kolik je hodin
Je čas být hloupý! (Při zvuku tónu)
Kolik je hodin (Čas bude jeden ráno)
Je to o té době
Kolik je hodin?
Pro, pro A.M.
Kolik je hodin
Je to o té době
Kolik je hodin
Je čas být hloupý! (Při zvuku tónu)
Kolik je hodin (Čas bude jeden ráno)
Je to o té době
Kolik je hodin?
Pro, pro A.M.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com