TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • 3
  • »
  • 3rd bass – pop goes the weasel

Interpret: 3rd bass - Název: pop goes the weasel 

Písňové texty a překlad: 3rd bass - pop goes the weasel Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od 3rd bass! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno 3 od 3rd bass a podívejte, jaké další písničky od 3rd bass máme v našem archívu, např. pop goes the weasel.

Původní

Let's all sing Pop Goes The Weasle
Pop goes the, pop goes the windin' of the weasel
I see the empty pocket needs a refill
I got a squad with a list of complainers
I should have started RAPE
Rappers Against Phony Entertainers
So we can make it known that we won't get swayed
It's ninety-one son, so somethin's gotta change
Gettin' paid to peddle sneakers and soda pop (pop pop pop)
Pop goes the weasel as drawers drop (drop drop drop)
Why not take your top ten pop hit
Fix the music and make senseless rhymes fit
I guess it's the fact that you can't be artistic
Intricate raps, becomin' so simplistic
I gotta strong mind it doesn't have to be spoon-fed
And I can read what doesn't have to be read
So some stay illiterate and feeble, legally licked
You go the ways of the weasel (the weasel)
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop
Hip-hop, got turned into hit pop
The second a record was number one on the pop charts
For those that get on heart that gotta in the ghetto
Let no one forget about the hard part
Now in ninety-one we got a new brand, a new band
Lookin' like the same old Klan
Same old thieves that skeez so we gotta make sure
That real rap has got to endure
Why score all my points in one period
Appearin' in complex structure like a pyramid
The paper for the media presence
Ya learn lesson from the face of false legend
Stop vexin' on the skills, ya ain't originate
The thin ice you skate upon will break and set ya straight
Ate up on the plate, now who's diesel
Not the weasel, not the weasel, pop goes the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop
Ya stole somebody's record then ya looped it, ya looped it
Ya boosted the record then ya looped it, ya looped it
Aiyyo, I came from Cali, and they hooped it, they hooped it
But now you're getting sued kinda stupid
Boosted tracks get slaps, ya got no haps
To reach all four corners of the map
For kids in Kansas to those who speak Spanish
Doin' crazy damage so the wack gets banished
Can't manage the truth until you buy a way
Ya ain't quick so ya switch off the exit from my highway
To rest but a crook, had to take a second look
Ever heard of a chef who can't cook?
But the Minister Prime can lay laws
Hey yo, Pete Nice, rip the mic and go for yours
Goes for mine, I goes for mine
Find the Prime won't eat the green eggs and swine
On line like the Serch, in the hoody with the woody
Get a disc or tape, at Sam Goody
Why'd ya run through the doors some left open?
Ropin' off the scenes of the crime smokin'
I got pub and I'ma nut like a SCUD see
Blowin' up, like I'm throwin' up a beef patty
Sell-outs run a bout like the measles
No cures, cause pop goes the weasels
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop

překlad

Pojďme všichni zpívat Pop Goes The Weasle
Pop jde, pop jde o vítr lasice
Vidím, že prázdná kapsa potřebuje doplnění
Dostal jsem četu se seznamem stěžovatelů
Měl jsem začít RAPE
Rappeři proti falešným bavičům
Takže můžeme dát najevo, že se nenecháme ovlivnit
Je to devadesát jedna syn, takže se něco musí změnit
Dostanete zaplaceno za prodávání tenisek a soda pop (pop pop pop)
Pop jde o lasičku, když zásuvky klesnou (drop drop drop)
Proč neudělat svůj popový hit první desítky
Opravte hudbu a přizpůsobte nesmyslné rýmy
Myslím, že je to tím, že člověk nemůže být umělecký
Složité rapy, které se staly tak zjednodušujícími
Musím mít silnou mysl, že to nemusí být lžící
A umím číst, co se číst nemusí
Někteří tedy zůstávají negramotní a slabí, legálně lízaní
Jdete cestou lasice (lasice)
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop jde o lasičku, protože lasička jde o pop
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop jde o lasičku, protože lasička jde o pop
Hip-hop se proměnil v hit pop
Druhý rekord byl číslo jedna v popových hitparádách
Pro ty, kterým jde o srdce a které musí být v ghettu
Ať nikdo nezapomene na tu těžkou část
Teď v devadesát jedna máme novou značku, novou kapelu
Vypadá jako stejný starý Klan
Stejní staří zloději, kteří špízují, takže se musíme ujistit
Ten skutečný rap musí vydržet
Proč zaznamenávat všechny mé body v jedné třetině
Objevuje se ve složité struktuře jako pyramida
Papír pro přítomnost médií
Dozvíte se poučení z tváře falešné legendy
Přestaň se trápit dovednostmi, ty nepocházejí
Tenký led, na kterém bruslíte, se rozbije a nastaví vás rovně
Ate up to the plate, now who's diesel
Ani lasička, ani lasička, pop jde lasici
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop jde o lasičku, protože lasička jde o pop
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop jde o lasičku, protože lasička jde o pop
Ukradl jsi někomu záznam, pak jsi ho smyčkoval, smyčkoval
Posílil jsi záznam, pak jsi ho smyčkoval, smyčkoval
Aiyyo, přišel jsem z Cali a oni ho obručí, obručí to
Ale teď jsi žalován trochu hloupě
Posílené stopy dostanou facky, nemáte žádné štěstí
Dostanete se do všech čtyř rohů mapy
Pro děti v Kansasu těm, kteří mluví španělsky
Dělají bláznivé poškození, takže se kouzlo vyhnalo
Nemůžu spravovat pravdu, dokud si nezakoupíš způsob
Nejsi rychlý, takže jsi vypnul sjezd z mé dálnice
Aby si odpočinul, ale podvodník, musel se znovu podívat
Už jste někdy slyšeli o kuchaři, který neumí vařit?
Ale předseda vlády může stanovit zákony
Ahoj jo, Pete Nice, roztrhni mikrofon a jdi si za svým
Jde za mým, jdu za mým
Najít Prime nebude jíst zelená vejce a prasata
Online jako Serch, v kapuci s lesem
Získejte disk nebo pásku u Sama Goodyho
Proč jsi běžel dveřmi, které zůstaly otevřené?
Roping 'off the scenes of the zločin smokin'
Dostal jsem hospodu a jsem blázen jako SCUD
Vyhodím do vzduchu, jako bych hodil hovězí placičku
Výprodeje vedou záchvat jako spalničky
Žádná léčba, protože pop jde o lasičky
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop jde o lasičku, protože lasička jde o pop
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop jde o lasičku, protože lasička jde o pop
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop jde o lasičku, protože lasička jde o pop
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop pop jde o lasičku, lasičku
Pop jde o lasičku, protože lasička jde o pop

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com