TEXTPREKLAD.COM

Interpret: 2pac - Název: happy home 

Písňové texty a překlad: 2pac - happy home Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od 2pac! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno 2 od 2pac a podívejte, jaké další písničky od 2pac máme v našem archívu, např. happy home.

Původní

[Intro: 2Pac]

Home man.. hey.. (what's up) let's turn this house into a happy home

This for all the homeboys that couldn't get they happy home

Let's turn this house into a happy home

Long as one of us got it, some of us got it

Let's turn this house into a happy home

You know how that is, stay down for mine

Outlaw.. look

[Verse 1: 2Pac]

Now we've been kickin' it for quite some time

Remained beside me through my trials in this life of crime

We done fought so many times I forgot to count

I never hit you, not a coward, rather leave your house

Remember back in December when we was tight?

Sippin' Alize and Cristal, whylin' every night - in my bedroom!

Promised that I commit to you soon

Tongue-kissed me every time you seen me step inside a room

Straight out the hood

We promised to be good to each other, plus I love you

So I know you gon' make a good mother

Just try to understand if I change in time

It's only 'cause I never owned anything that's mine

So I'm tryin you can stay with my momma but keep the drama to a low

Never call the police, I never call you bitch or ho'

We were all born hungry in this world alone

Finally moved out my mom's house, and got a happy home

[Hook: Singer & (2Pac)]

Ha..ppy.. home..

(let's turn this house into a happy home)

Ha..ppy.. home..

(finally made it out my mom's house, got a happy home)

Ha..ppy.. home..

(turn this house into a happy home)

Ha..ppy.. home..

[Verse 2: 2Pac]

Born through hard times, ghetto child of mine

I wonder if you have to suffer for your father's crimes

To be honest it's a hard road

Just keep your faith in God, knowin' you'll get scarred though

Look at him walkin' and talkin', a lil' child with my eyes and mouth

Father watch over lil' seeds, help me guide them out

Had to change my whole lifestyle, married my baby's momma

Made her my wife now, I'm tryin' hard y'all

Maybe in time I'll be a better man

Watchin' the older couples, handle it like veterans

Show me the meanin' of forever and together we rise

If it would help our child grow, then together we'd die

Why - question my love, it's so easy to see

Without my family all I'm left with is a shadow of me

After all the arguments, and the nights alone

Now it's time to live the good life, inside a happy home

[Hook: Singer & (2Pac)]

Ha..ppy.. home..

(turn this house into a happy home)

Ha..ppy.. home..

(finally got to live the good life inside a happy home)

Ha..ppy.. home..

(turn this house into a happy home)

Ha..ppy.. home..

(Happy home)

[Singer & (2Pac)]

All these problems got me goin

We got a family, of our own

I just wanna happy home

(turn this house into a happy home)

No man's made to stand alone

I promise I won't do you wrong

I just want a happy home

(finally made it out my mom's house, got a happy home)

[Hook: Singer & (2Pac)]

Ha..ppy.. home..

(turn this house into a happy home)

Ha..ppy.. home..

(finally got to live the good life inside a happy home)

Ha..ppy.. home..

(turn this house into a happy home)

Ha..ppy.. home..

(finally made it out my mom's house, got a happy home)..

Happy home..

(Hey, haha, turn this house into a happy home)

(Long as one of us got it, some of us got it)

(Turn this house into a happy home)

překlad

[Intro: 2Pac]

Home man.. hey.. (what's up) pojďme proměnit tento dům v šťastný domov

Tohle je pro všechny homeboys, kteří nemohli dostat je šťastný domov

Pojďme proměnit tento dům ve šťastný domov

Dokud to někdo z nás má, někteří z nás to mají

Pojďme proměnit tento dům ve šťastný domov

Víš, jak to je, zůstaň dole pro můj

Outlaw.. podívej

[Verš 1: 2Pac]

Teď už to nějakou dobu kopeme.

Zůstal vedle mě přes mé zkoušky v tomto životě zločinu

Tolikrát jsme se prali, že jsem to zapomněl počítat.

Nikdy jsem tě neuhodil, nejsem zbabělec, raději opustím tvůj dům

Pamatuješ si na prosinec, kdy jsme si byli blízcí?

Popíjeli jsme Alize a Cristal, každou noc jsme se hádali - v mé ložnici!

Slíbil jsem, že se ti brzy zavážu

Líbal jsi mě jazykem pokaždé, když jsi mě viděl vejít do pokoje.

Přímo z kapuce

Slíbili jsme si, že na sebe budeme hodní, navíc tě miluju

Takže vím, že budeš dobrá matka.

Jen zkus pochopit, jestli se časem změním

Je to jen proto, že jsem nikdy nevlastnil nic, co by bylo moje.

Takže se snažím, abys mohla zůstat s mojí mámou, ale drž to drama na uzdě.

Nikdy nevolej policii, nikdy ti neřeknu, že jsi děvka nebo děvka'

Všichni jsme se narodili hladoví v tomto světě sami

Konečně se odstěhoval z domu mé mámy, a dostal šťastný domov

[Hook: Singer & (2Pac)]

Ha..ppy.. domů..

(proměníme tenhle dům ve šťastný domov)

Ha..ppy.. domů...

(konečně se mi podařilo dostat se z máminýho domu, mám šťastnej domov)

Ha..ppy.. domů..

(proměnit tento dům ve šťastný domov)

Ha..ppy.. home..

[Verš 2: 2Pac]

Born through hard times, ghetto child of mine (Narodil jsem se v těžkých časech, moje dítě z ghetta)

Zajímalo by mě, jestli musíš trpět za zločiny svého otce.

Abych byl upřímný, je to těžká cesta

Just keep your faith in God, knowin' you'll get scarred though

Podívej se na něj, jak chodí a mluví, malé dítě s mýma očima a ústy

Otec bdí nad malými semínky, pomoz mi je vyvést ven

Musel jsem změnit celý svůj životní styl, vzal jsem si mámu svého dítěte

Udělal jsem z ní svou ženu, moc se snažím, vy všichni.

Možná časem budu lepší člověk.

Watchin' the older couples, handle it like veterans

Ukažte mi, co znamená navždy, a společně vstaneme.

Kdyby to pomohlo našemu dítěti vyrůst, pak bychom spolu zemřeli

Proč - zpochybňovat mou lásku, je to tak snadné vidět

Bez mé rodiny mi zbyl jen stín mě samotného.

Po všech těch hádkách a nocích o samotě

Teď je čas žít dobrý život, uvnitř šťastného domova.

[Hook: Singer & (2Pac)]

Ha..ppy.. home..

(proměnit tento dům ve šťastný domov)

Ha..ppy.. home..

(konečně jsem se dostal k dobrému životu uvnitř šťastného domova)

Ha..ppy.. home..

(proměňte tento dům ve šťastný domov)

Ha..ppy.. home..

(Šťastný domov)

[Zpěvák & (2Pac)]

All these problems got me goin

Máme vlastní rodinu

I just wanna happy home

(proměnit tento dům ve šťastný domov)

Žádný člověk není stvořen k tomu, aby stál sám

Slibuji, že ti neudělám nic špatného.

Chci jen šťastný domov

(konečně se mi podařilo dostat se z domu mé mámy, mám šťastný domov)

[Hook: Singer & (2Pac)]

Ha..ppy.. home..

(proměnit tento dům ve šťastný domov)

Ha..ppy.. home..

(konečně jsem se dostal k dobrému životu uvnitř šťastného domova)

Ha..ppy.. home..

(proměňte tento dům ve šťastný domov)

Ha..ppy.. home..

(konečně se mi podařilo dostat se z domu mé mámy, mám šťastný domov)...

Šťastný domov..

(Hej, haha, proměň tento dům ve šťastný domov).

(Dokud to někdo z nás má, tak to někdo z nás má)

(Proměňte tento dům ve šťastný domov)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com